Tharae News


กิจกรรมรวมพลัง
สร้างสัปปายะสู่วัด
(Big Cleaning Day)

       ... เมื่อวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลท่าแร่ ผู้นำชุมชน องค์กรภาคี ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด (Big Cleaning Day) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ หอดาว จุดชมวิวหนองหาร และบริเวณโดยรอบ ..

กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด (Big Cleaning Day)
วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ หอดาว จุดชมวิวหนองหารท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]