Tharae News


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสกลนคร

       ... เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ โดยนางสาวสุรารัตน์ มุลเมืองแสน ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวกรรณิกา พลบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ พร้อมคระครู ได้นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยร่วมการแข่งขันในรายการ การวาดภาพระบายสี ทายซิเสียงอะไรเอ่ย คัดลายมือ และโครงงานปฐมวัย มีนายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ..

การแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2567
วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]