Tharae News


กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น
ธงตราสัญลักษณ์
จังหวัดสกลนคร

       ... เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ร่วมกับ ส่วนราชการ อปท. โดยมี นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้รับธง ..

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ
วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]