Tharae News


การประชุมติดตาม
นโยบายของรัฐบาล

       ... เมื่อวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในการประชุมติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย กรม และจังหวัด ของอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี อำเภอเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลท่าแร่ เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม ..

การประชุมติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยฯ
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]