Tharae News


การตรวจสอบเครื่องชั่ง
ตลาดสด
เทศบาลตำบลท่าแร่ 2

       ... เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567 สายตรวจสอบ สสนง.ชั่งตวงจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สายตรวจอาสา DIT เทศบาลตำบลท่าแร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งของผู้ประกอบการ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ 2 โดยตรวจสอบเครื่องชั่งผู้ประกอบการ จำนวน 88 ราย แยกเป็น เครื่องชั่ง จำนวน 107 เครื่อง เครื่องชั่งสปริง จำนวน 102 เครื่อง และเครื่องชั่งดิจิทัล จำนวน 5 เครื่อง ผลการตรวจสอบ พบว่า เครื่องชั่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ถูกต้องทั้งหมด ..

การตรวจสอบเครื่องชั่ง ตลาดสดเทศบาลท่าแร่ 2
วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ 2

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]