Tharae News


โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และประเพณีไทย

       ... เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ร่วมกับ เครือข่ายสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่สืบไป ภายในกิจกรรม ประกอบด้วย การกล่าวอวยพรและพรมน้ำเสกแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดย บาทหลวงเฉลิมศิลป์ จันลา เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ การมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุที่่ทรงคุณค่าของชุมชนต่างๆ การแสดงบนเวทีของเครือข่ายสภาวัฒนธรรม การรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ รวมถึง การมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยการสนับสนุนของรางวัลจาก ประชาชน ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับผู้สูงอายุ ...

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567
ศาลามาร์ติโน ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]