Tharae Newsข้อมูลกาารจัดซื้อ/จัดจ้าง
เทศบาลตำบลท่าแร่


ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เทศบาลตำบลท่าแร

ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีงบประมาณ 2567

 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 .... อ่านรายละเอียด
 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 .... อ่านรายละเอียด
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 .... อ่านรายละเอียด

ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีงบประมาณ 2566

 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอบ 6 เดือน ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 .... อ่านรายละเอียด

ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีงบประมาณ 2565

 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 .... อ่านรายละเอียด

ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีงบประมาณ 2564

 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 .... อ่านรายละเอียด

ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีงบประมาณ 2563

 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 .... อ่านรายละเอียด

ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีงบประมาณ 2562

 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 .... อ่านรายละเอียด

ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีงบประมาณ 2561

 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 .... อ่านรายละเอียด

ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีงบประมาณ 2560

 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 .... อ่านรายละเอียด

   ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีงบประมาณ 2559

 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 .... อ่านรายละเอียด

ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีงบประมาณ 2558

 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 .... อ่านรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]