Tharae News


โครงการ
สภาเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา

       ... เมื่อวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในการประชุมติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย กรม และจังหวัด ของอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี อำเภอเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลท่าแร่ เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม ..

โครงการสภาเด็กและเยาวชนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ค่ายภาษาต่างประเทศ
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]