Tharae News


ประเพณีแห่เทียนปัสกา
ประจำปี 2024

       ... เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ชุมชน และเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ดำเนินงานประเพณีแห่เทียนปัสกา 2024 โดยประชาชนชาวท่าแร่ ทั้ง 5 เขต ร่วมกันแห่เทียนปัสกา เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลอง การคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า โดยแต่ละเขตได้ตกแต่งรถเทียนปัสกา มารวมกันที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ก่อนทำพิธีเสก โดย คุณพ่อทวีศิลป์ จันลา เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ก่อนนำเทียนมอบให้กับวัดต่อไป ...

ประเพณีแห่เทียนปัสกา ประจำปี ค.ศ. 2024
วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]