Tharae News


มอบบ้านโครงการ
ซ่อมแซมบ้านประชาชน
สร้างถวายพ่อหลวง
ของแผ่นดิน

       ... เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา (นายกกิตติมศักดิ์และประธานฝ่ายกิจกรรมสาธารณะ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า) ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ผู้แทนจาก บริษัท สหพัฒน์พิบูลย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกันมอบบ้านให้กับ นายสุรศักดิ์ กงพันลาด บ้านเลขที่ 316 หมู่ 3 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตามโครงการ "สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน" ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สมาคมสถาบันแห่งพระปกเกล้า มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า บริษัท สหพัฒน์พิบูลย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโดย โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เทศบาลตำบลท่าแร่ ..

การมอบบ้านตามโครงการ "สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน"
วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ บ้านนายสุรศักดิ์ กงพันลาด หมู่ 3 เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]