Tharae News


โครงการปรับสภาพ
แวดล้อมฯ ผู้สูงอายุ
ประจำปี 2567

       ... เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในการมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ปี พ.ศ. 2567 โดยได้มอบบ้านให้กับ นายสมาน เสนาชัย หมู่ที่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร และ นายเด่น แดงลีท่า หมู่ที่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ...

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ปี พ.ศ. 2567
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]