Tharae News


กีฬาสัมพันธ์ภายใน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่าแร่

ประจำปีการศึกษา 2566

       ... เมื่อวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้ เพิ่มทักษะในการเล่นกีฬา ปลูกฝังให้เด็กนักเรียน มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคี สามารถปฏิบัติตามกติกาและข้อตกลง รวมถึง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแลเด็ก ในการนี้ มี ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ร่วมให้เกียรติร่วมในกิจกรรม ...

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีการศึกษา 2566
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]