Tharae News


การลงรับสมัคร
เป็นคณะกรรมการชุมชน

     ระเบียบเทศบาลตำบลท่าแร่ ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2566 ... อ่านรายละเอียด

 
เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]