Tharae News


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ

       ... เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย น.ส.ชญาภา ยศศรียา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ร่วมกับ อำเภอเมืองสกลนคร หน่วยงาน องค์กร ในจังหวัดสกลนคร โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ..

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี
วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]