Tharae News


บัณฑิตน้อย
ประจำปีการศึกษา
2565

       ... ภาพพิธีมอบใบประกาศบัณฑิตน้อย และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีพัฒนาดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ...

บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]