Tharae News


โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
2565

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดโครงการจัดแสดงนิทรรศการและแสดงผลงานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 6 และเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีพัฒนาการดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการโรงเรียนฯ สมาชิกสภา แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบุตรหลาน ...

โครงการจัดแสดงนิทรรศการและแสดงผลงานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com