Tharae News


โครงการ 3 ก
กิน กระตุ้น กระตุก
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่าแร่

       ... เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 นายจเร มรดก รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดโครงการ 3 ก (กิน กระตุ้น กระตุก) และจินตคณิต เพื่อยกระดับไอคิว ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ เพื่อพัฒนาการกระตุ้นและพัฒนาไอคิวของเด็กนักเรียน รวมถึงให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการเลือกอาหารให้กับบุตรหลานของตนเอง โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนฯ เข้าร่วมโครงการ พร้อมได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่ เป็นวิทยากรในการอบรม ...

โครงการ 3 ก (กิน กระตุ้น กระตุก) และจินตคณิต เพื่อยกระดับไอคิว ประจำปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]