Tharae News


กิจกรรม
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
2566

       ... เมื่อวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณถนนเลียบหนองหาร และสวนสาธารณะดอนเกิน เขตเทศบาลตำบลท่าแร่ โดยในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เทศบาลตำบลท่าแร่ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้กับพื้นที่ ...

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566
วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ณ บริเวณถนนเลียบหนองหาร และสวนสาธารณะดอนเกิน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com