Tharae News


ร่วมรณรงค์
แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
ผ้าพื้นเมือง

       ... เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่อสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชปัญญา ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในระดับพื้นที่ ...

ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ณ เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com